Λίστες Υπηρεσιών

Τίτλος Υπηρεσίες Ποσό /m
Διαφημιστικό Banner 250x250 €2.00
Διαφημιστικό Banner 250x600 €4.00
Διαφημιστικό Banner 720x90 €8.00
Διαφημιστικό Banner 1900x300 €16.00

Εμφανίζονται μόνο οι Εγγεγραμμένοι και όσοι από αυτούς το Επιθυμούν, έχοντας δώσει τη Ρητή Συγκατάθεσή τους. Όταν απαιτείται συγκατάθεση για να υποβληθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση. Το άτομο πρέπει να έχει ελευθερία επιλογής και πρέπει να μπορεί να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη χωρίς να βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Όταν κάποιος δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει παραχωρηθεί η συγκατάθεση.